cz / pl

Nové brožury Stezka živé vody

Nové brožury Stezka živé vody

Na konci roku 2010 byly vydány brožury pro turisty, kteří se vypraví na Stezku živé vody, která byla nedávno otevřena na Studničním vrchu nad lázněmi. Publikace formátu A5 má celkem 28 stran a je k dispozici ve dvou jazykových verzích. Polská brožura obsahuje překlady textů, které jsou umístěny na panelech podél trasy. Česká verze je pak rozšířením tohoto základního obsahu o další zajímavé texty a fotografie. Návštěvníci v ní najdou například informace o dřevěných sochách, které jsou na stezce instalovány - dozví se, kdo je jejich autorem i co konkrétně představují. Doplněna je rovněž stručná historie pramenů, jež se nacházejí mimo zastavení s panely.

Stezka nabízí návštěvníkům fotografie tzv. vodních krystalů ze vzorků místní vody, včetně několika pramenů. Tento druh zkoumání vody rozšiřuje tradiční chápání této látky o nový pohled a vlastnosti. V české brožuře je stručně informováno o  dalším výzkumu, který tento pohled potvrzuje. Jde o metodu tzv. kapkového obrazu, kterou již několik desetiletí používají v německém ústavu pro výzkum proudění.

Brožury jsou bezplatně k dispozici v informačních centrech (v lázních a na Masarykově náměstí), popřípadě v kanceláři Hnutí Brontosaurus Jeseníky.

„Prožitek bublání pramene nebo šplouchání potůčku nás vede k tomu, abychom tento pocit čerstvosti vyjádřili slovem život. Od starých dob až dodnes se často mluví o silách, které ve vodě působí a které mohou být oživující, léčivé, nebo také mohou způsobit onemocnění. Takové pocity a prožitky  nám dovolují hovořit o vodě živé, ačkoliv zde máme co do činění s minerální látkou."

 

Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědné Hnutí Brontosaurus Jeseníky, Průchodní 154, Jeseník, tel. 584 401 722.