cz / pl

Krystaly wodne

Krystaly wodne

Ludzie fascynują się właściwościami wody, dlatego jest ona przedmiotem licznych badań naukowych. Czy jednak woda posiada także inne właściwości, niż te, które potrafimy zmierzyć? Na granicy pomiędzy naukowym, intuicyjnym i kreatywnym rozumieniem wody porusza się japoński badacz Masaru Emoto. Wymyślił metodę, w czasie której woda pochodząca z różnych źródeł zostaje zamrożona w temperaturze -25° C a następnie są robione fotografie powstałych kształtów.

Jak tylko woda zamarznie, jej molekuły łączą się ze sobą i tworzą krystaliczne struktury. Kryształ się umacnia, uzyskuje kształt sześciokąta, rośnie i staje się widoczny. Jednak ten naturalny proces może przybierać różne formy. Poprzez przeprowadzenie badań wody pochodzącej z różnych miejsc przekonano się, że tworzy ona bardzo różniące się od siebie formy. Badacze odkryli duże różnice pomiędzy kształtem kryształów, które powstały z czystej, naturalnej wody oraz z zanieczyszczonych lub sztucznych źródeł wody, ale także pomiędzy wodą, na którą w pewien sposób oddziaływali ludzie.

Na tablicach tej ścieżki będzie można zobaczyć fotografie krystalicznej struktury wody /kryształów/, które powstały pod mikroskopem w laboratorium Hado Life Europe w Liechtensteinie z różnych próbek wody lokalnej:  

Kryształ wody z Rannego źródła

Kryształ wody ze Źródła Čeňka

Fotografia kryształu wody z rzeki Bělá.

Kryształ wody ze Źródła Diana

Kryształ wody z Freundschaft´s Quelle

Woda ze Źródła Fińskiego

Kryształ z próbki pobranej z wodociągu na ulicy Kalvodova (v Jeseniku)

Kryształ z próbki pobranej z wodociągu na ulicy Čapkova (v Jeseniku)

Źródło Priessnitza

 

Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědné Hnutí Brontosaurus Jeseníky, Průchodní 154, Jeseník, tel. 584 401 722.