cz / pl

Źródło Fińskie

Źródło Fińskie

Przy Źródle Fińskim znajduje się piąty przystanek - można tutaj skosztować dobrej wody i zobaczyć, jaki przepiękny kryształek potrafiła utworzyć. Pomiędzy źródłem a drogą stoi rzeźba  trolla, spoglądającego daleko na północ. Przed Źródłem Fińskim znajduje się na trasie jeszcze Źródło Meklenburskie, jednego z najpiękniejszych na Studničnym vrchu.

 

Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědné Hnutí Brontosaurus Jeseníky, Průchodní 154, Jeseník, tel. 584 401 722.