cz / pl

Źródło Rodzeństwa i krzyż

Źródło Rodzeństwa i krzyż

Źródło Rodzeństwa prawdopodobnie zostało zbudowane przez dzieci Vincenza Priessnitza w 1852 roku, czyli rok po śmierci swego ojca. Dwa lata później na skale stojącej nad źródłem został umieszczony krzyż. Przy źródle znajduje się przedostatni przystanek a kawałek nad nim, pod skałą z krzyżem, rzeźba o nazwie Gnom, którego autorem jest polski artysta Jan Wajrach z Opole.

 

Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědné Hnutí Brontosaurus Jeseníky, Průchodní 154, Jeseník, tel. 584 401 722.