cz / pl

Vodní krystaly

Vodní krystaly

Na zastaveních Stezky živé vody si můžete prohlédnout fotografie vodních krystalů, které vznikly z devíti odebraných vzorků vody z okolí města Jeseník (mezi nimi je pět pramenů přímo po trase stezky):

Jitřní pramen

Čeňkův pramen

Finský pramen

Freundschaft´s Quelle

Priessnitzův pramen

pramen Diana

řeka Bělá

Jeseník - vodovod Kalvodova

Jeseník - vodovod Čapkova

Fotografie vznikly v laboratoři společnosti Hado Life Europe v Lichtenštejnsku. Tuto metodu zkoumání energetické kvality vody objevil před několika lety japonský badatel Masaru Emoto. Voda zmrzne, její molekuly se spojí a vytvoří krystalická jádra. Zkoumáním vody z různých míst bylo zjištěno, že po zmrazení nabývá velice odlišných forem. Z některých vzorků se krystaly neutvoří, nebo vzniknou jen náznaky, šestiúhelníky, či nepravidelné útvary, z jiných však vyrůstají krásné souměrné obrazce. Byly zjištěny velké rozdíly mezi podobami, jakých nabývají krystaly z čistých - přírodních, znečištěných či umělých vodních zdrojů, ale také vodou, na kterou bylo působeno lidmi.

 

Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědné Hnutí Brontosaurus Jeseníky, Průchodní 154, Jeseník, tel. 584 401 722.