cz / pl

Vznik stezky

Stezka živé vody byla otevřena a slavnostně vysvěcena v sobotu 30. 10. 2010 v 10 hodin a 10 minut. Vznikala v průběhu celého roku 2010 v rámci česko-polského projektu, ale plány na její vybudování sahají ještě několik let nazpátek. Původní záměr zřídit velký naučný okruh po celém Studničním vrchu vyústil v otevření Stezky Vincenze Priessnitze v roce 2005 (tzv. dolní okruh) a vznik Stezky živé vody o pět let později (tzv. horní okruh). Byla tak zúročena mnohaletá aktivita Hnutí Brontosaurus na Studničním vrchu (program Cesta ke kořenům).

Trasa Stezky živé vody je značena symbolem modré sněhové vločky na bílém podkladu.

Dřevěné sochy přírodních bytostí z pohádek, mýtů a legend vznikly na řezbářském plenéru Zlatá hoblina 2010 ve Zlatých Horách. Jsou určeny především dětem, protože představují rozličná stvoření z pohádek a pověstí, obývají svět přírody. Vodní živel je na stezce kromě pramenů zastoupen sochami rusalky, vodní víly a horského vodníka, vzduch reprezentují sylf a mračný obr, oheň salamandr a ohnivý mužík, pohádkové postavičky spojené s elementem země představují gnóm, faun, troll a lesní skřítek.

Poděkování za vznik Stezky živé vody patří nejen Euroregionu Praděd, který tento projekt financoval, ale také Lesům ČR, Priessnitzovým léčebným lázním a Nadačnímu fondu Kimex.

Je však potřeba poděkovat všem, kdo ve svém volném čase, bez nároku na odměnu od konce devadesátých let obnovovali zdejší prameny a pečují o odkaz jedinečné minulosti tohoto kraje. Díky těmto lidem z Jesenicka i celé ČR, kteří vrátili život a krásu řadě pramenů, ale také zprůchodnili kilometry starých i nových cestiček, stavěli schůdky, hatě a kamenné lemy, byl možný vznik obou okruhů. Toulky po Studničním vrchu jsou dnes mnohem veselejší podívanou než tomu bylo ještě v nedávné minulosti.

Přejeme Vám příjemnou procházku po Stezce živé vody!

Hnutí Brontosaurus Jeseníky

Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědné Hnutí Brontosaurus Jeseníky, Průchodní 154, Jeseník, tel. 584 401 722.