cz / pl

Historia ścieżky

Ścieżka żywej wody została otwarta i uroczyście poświęcona w sobotę 30.10.2010 roku, dziesięć minut po godzinie dziesiątej. Powstała w ciągu całego roku 2010 w ramach polsko-czeskiego projektu, ale plany jej zbudowania sięgają jeszcze kilka lat wstecz. Pierwotny zamiar powstania dużej ścieżki edukacyjnej na całym Studničním vrchu został zrealizowany poprzez otwarcie Ścieżki Vincenza Priessnitza w 2005 roku (tzw. trasa dolna) oraz powstanie pięć lat później Ścieżki żywej wody (tzw. trasa górna). W ten sposób zostały zrealizowane wieloletnie działania Ruchu Brontosaurus na Studničním vrchu w ramach programu Droga do korzeni.

Trasa Ścieżki żywej wody jest oznaczona symbolem niebieskiego płatka śniegowego umieszczonego na białym tle, na trasie będzie można spotkać:

  • Siedemnaście źródeł wodnych – niemych świadków najlepszych czasów tutejszego uzdrowiska
  • Dwanaście produktów rzeźbiarskich – dziesięć figur bajkowych postaci oraz dwie ławeczki
  • Dwa nowe leśne wodotryski Priessnitza – wodotrysk przy Rusałce (pod Źródłem diamentowym)
  • wodotrysk przy Wodniku (nad źródłem Šárka)
  • Dziesięć tablic zawierających informacje o wodzie i miejscach, w których się znajdują

 

Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědné Hnutí Brontosaurus Jeseníky, Průchodní 154, Jeseník, tel. 584 401 722.